AUTOTRADE
AUTOTRADE, s.r.o.
Hosov 47
586 01 Jihlava
Mobil: +420 777 32 33 88
E-mail: autotrade@seznam.cz
úvod   napište nám   mapa stránek   vytisknout stránku
Kde nás najdete
19 LET NA TRHU
PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS NABÍDKA VOZIDEL POPTÁVKA PO VOZIDLE VÝKUP VOZIDEL FINANCOVÁNÍ VOZIDEL POJIŠTĚNÍ

Souhlas GDPR


  

INFORMACE O POSKYTNUTÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu se zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a

 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Správce osobních údajů:

 

AUTOTRADE, s.r.o. IČ: 25676920 Sídlo: Hosov 47, Jihlava, 58601

(dále jen AUTOTRADE)

 

Tyto informace jsou předávány fyzické osobě - subjektu osobních údajů za účelem poučení o právech, týkající se zpracování osobních údajů správcem.

 

Osobním údajem je jakákoliv informace, dle níž lze osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

AUTOTRADE zpracovává pouze takové osobní údaje a v takovém rozsahu, které jsou nezbytné pro plnění smluvní povinnosti, zákonné povinnosti či se souhlasem subjektu údajů Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – nezbytnost pro splnění smlouvy v souvislosti se zprostředkováním prodeje motorových vozidel,  jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na jeho žádost, včetně zpracování slučitelného dle ust. Čl. 6 odst. 4 nařízení. 

Za tímto účelem AUTOTRADE zpracovává tyto osobní údaje:

Akademické tituly a hodnosti, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis, adresa trvalého či faktického pobytu, korespondenční adresa, údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a adrese elektronické pošty a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích a seznamech, v písemné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů či z veřejně dostupných databází a zdrojů.

AUTOTRADE zpracovává osobní údaje především následujícími způsoby: eviduje osobní údaje v databázi obsahující sjednané inzerce motorových vozidel, zpracovává osobní údaje pro vypracování potřebných listin v souladu se sjednanou službou, tj. sepsání zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy. Za účelem zajištění prostředků na úhradu kupní ceny na základ požadavku zájemce návrhy vypracovaných listin předkládá v rámci jednání o poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny příslušným bankovním institucím a finančním či hypotečním poradcům; 

AUTOTRADE zpracovává osobní údaje uložením na zabezpečeném místě (v listinné i elektronické podobě) tak, aby k nim měla přístup pouze osoba pověřená vypracováním příslušné listiny, taková osoba musí být vázaná mlčenlivostí a dodržováním příslušným právních předpisů. Subjekt údajů má právo požádat o bezplatný přístup k jeho osobním údajům, má právo je opravit, doplnit, přenést jinému správci, požádat o blokaci či výmaz osobních údajů a má právo odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů. Likvidace osobních údajů je možná v případě, že uchování osobních údajů není potřebné pro plnění zákonné povinnosti správce a již pominul (nebo nikdy nebyl dán) účel, pro který byly údaje poskytnuty, nebo byl subjektem údajů odvolán souhlas,  ledaže se jedná o výjimku dle ust. čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména pokud jde o určení, výkon nebo obranu právních nároků.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o odstranění stavu, který je v rozporu s předpisy o ochraně osobních údajů, a dále má právo podat stížnost na nezákonné nakládání s  osobními údaji u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha, 170 00, www.uoou.cz.



Novinky:

28.6.21
Dovolená

Ve dnech od 2.7.2021 - 8.7.2021 budeme mít zavřeno. Od 9.7. jsme Vám plně k dispozici.



 

Cebia


Po-Pá 09:00 - 16:30
So 09:00 - 12:00
Ne ZAVŘENO
edited by N.E.S.P.I